Информация за Героя from Узумаки Миса

Суна/Генин
Суна/Генин

2
16/20
 (16/20)
Тайджуцо
Огън Огън
25/27
 (25/27)
17/17
 (17/17)
22/37
 (22/37)
40
35
22
27
15
0
0
0
0
няма